Община Мездра обяви XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

0
53
Паметник
Паметник "Дядо Йоцо гледа". Снимка: Община Мездра

Община Мездра, подкрепена от Съюза на българските писатели и от Туристическия комплекс „Дядо Йоцо гледа“, обяви XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“ на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина“.

Какъв е регламентът на конкурса?

  • Конкурсът е анонимен.
  • Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 /три/ екземпляра.
  • Всеки автор може да участва с един разказ /формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14/.
  • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.
  • Разказите се изпращат до 31 май 2023 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.
  • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.
  • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.
  • Отчитането на конкурса ще стане на 24 юни 2023 г.
  • Ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.
Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments