УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на уебсайта Искра.бг.

Настоящият уебсайт е собственост на „Искра Медия“ ЕООД. Съдържанието на уебсайта, което включва текстови, графични, фото, аудио и видеоматериали, е собственост на „Искра Медия“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

Потребителите имат правото да използват материалите на уебсайта Искра.бг единствено за лични цели, които не са търговски, освен ако изрично не е договорено друго с „Искра Медия“ ЕООД.

Използването на части и/или цели материали от уебсайта Искра.бг се допуска при следните условия:

  • да бъде поставен линк към съответната публикация;
  • при невъзможност да бъде поставен линк към публикацията, да бъде поставен линк към уебсайта или уебсайтът Искра.бг да бъде упоменат по друг начин;
  • да не се премахва водният знак от материалите, на които присъства.

„Искра Медия“ ЕООД има правото да премахва коментари, съдържащи:

  • Нецензурни думи или изрази, както и всякакви други форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
  • Национална, политическа, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви;
  • Подтикване към жестокост, насилие или внушение на нетърпимост между хората и към животните;
  • Всякакви форми на обида срещу уебсайта Искра.бг, авторите, екипа на медията, Република България и българския народ.

„Искра Медия“ ЕООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Искра.бг прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Искра.бг не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Искра.бг не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Искра.бг не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Искра.бг има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.