Отпада нуждата от заверки на официални документи в ЕС

0
566
Архив. Снимка; wikimedia commons
Снимка; wikimedia commons

От утре (16 февруари) в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила на ЕС, с които се намаляват разходите и формалностите за гражданите, които живеят извън собствената си страна, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. Такъв е случаят с около 17 милиона граждани на ЕС.

С новия регламент ще отпадне необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, на органите на друга държава членка и няма да се налага да се преминава през свързаните с нея бюрократични процедури. Съгласно новите правила в много случаи от гражданите няма повече да се изисква да предоставят превод от заклет преводач/официален превод на официалните си документи. В същото време в регламента се предвиждат силни гаранции, за да се предотвратяват измамите.

С новите правила ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

– официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак или липса на съдебно минало), издадени в държава от ЕС, трябва да бъдат приемани като автентични от органите в останалите държави членки, без да е необходимо да имат заверка;
– премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на издадените им официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да поискат многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода;
– в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава от ЕС чрез съществуваща ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от Съюза.

Регламентът обхваща официалните документи, с които се удостоверяват раждане; това, че лицето е живо; смърт; име; брак, включително брачната дееспособност и семейното положение; развод, законна раздяла или унищожаване на брака; регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство; прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство; произход; осиновяване; местоживеене и/или местопребиваване; националност; липса на съдебно минало и правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments