Транспортните дейности отчитат ръст в оборота

0
24
Пари - евро.
Пари. Снимка: Пиксабей

През четвъртото тримесечие на 2021 година общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 8,1% спрямо третото тримесечие на 2021 година, съобщиха от Национален статистически институт /НСИ/. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ – с 16,2%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 13,5%.

При Други бизнес услуги значителен ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 19,1%, докато най-голямо намаление се наблюдава при „Дейности по охрана и разследване“ – с 3,1%.

През четвъртото тримесечие на 2021 година общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 18,9% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Съществен ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ – с 62,2% и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 36,8%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 18,2% по-висок през четвъртото тримесечие на 2021 година в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Значителен ръст се наблюдава при „Издателска дейност“ – с 53,7% и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – с 53,2%.

При други бизнес услуги най-голям ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година е отчетен при „Туристическа агентска и операторска дейност“ – със 130,8%, а намаление се наблюдава само при „Дейности по охрана и разследване“ – с 3,5%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments