Увеличават във Варна заплатите в детското и училищно здравеопазване

0
81
Лекарства
Лекарства. Снимка: Freepik.com

15% увеличение на основното трудовото възнаграждение получават работещите в детските ясли, в яслените групи на детски градини, в здравните кабинети в градини и училища и здравните медиатори. Това е заложено в подписания на 29.09.2023 г. анекс към Общинския колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ 2022-2024 г. съвместно със синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Увеличението влиза в сила от началото на тази година, като основното възнаграждение на медицинските сестри става 1 726 лв., при средна брутна заплата – 2284 лева, а на лекарите – 2244 лева /средна брутна заплата – 2906 лева/. Договорените средства са резултат от преговори със социалните партньори, които преминаха в конструктивен тон, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

Във връзка с повишаване квалификацията на служителите от детското и училищното здравеопазване, съвместно с Медицински университет–Варна, през месец септември стартира и нова общинска програма „Обучение на специалистите, работещи в детските ясли, яслените групи в детски градини, здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори“.

Чрез подобряване условията на труд се цели професионално усъвършенстване, запазване на работните места и авторитета на медицинските специалисти, работниците и служителите от детските ясли и здравните медиатори, посочват от ресорната дирекция.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments