НСИ отчете ръст на оборотите в услугите

0
8
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Националният статистически институт /НСИ/ отчете ръст на оборотите в услугите. По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – със 17.8%, и „Сухопътен транспорт“ – със 7.3%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 6.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ (10.7%), а понижение е регистрирано при „Издателска дейност“ (4.2%).

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Други професионални дейности“ – с 15.7%, и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 13.3%, докато най-голямо намаление се наблюдава при „Дейности по почистване“ – с 5.6%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – с 4.8%.

През първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 26.8% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. Съществен ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ – с 52.8%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 46.4%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 16.3% по-висок през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Значителен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – с 33.7%, и „Информационни услуги“ – с 26.7%.

При Други бизнес услуги значителен ръст спрямо първото тримесечие на 2021 г. е отчетен при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 104.9%, а намаление се наблюдава само при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – с 0.9%, съобщиха още от НСИ. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments