Икономическото положение на домакинствата у нас: Има ли ръст в доходите и разходите?

0
32
Безпаричие
Безпаричие. Снимка: Pixabay

През последната година, домакинствата в България са изпитали значително увеличение на своите доходи и разходи, което отразява промени в икономическата среда и потребителските нагласи.

През 2023 година средният годишен доход на лице в домакинство е нараснал с 20,4% спрямо 2022 година, достигайки 10 846 лева. За периода между 2014 и 2023 година, доходът се увеличава 2,3 пъти. Реалните доходи, които отчитат и инфлационния ефект, са нараснали с 10% спрямо предходната година, като индексът на реалните доходи през 2023 година спрямо 2014 година е 158,5%.

Работната заплата продължава да бъде основен източник на доходи за домакинствата, като през 2023 година тя формира 54,8% от общия доход, отбелязвайки увеличение от 22,5% спрямо 2022 година.

Доходи от пенсии са нараснали с 13,6% през последната година, достигайки 3 451 лева, което е 2,8 пъти повече от стойностите през 2014 година. Доходи от самостоятелна заетост са се увеличили с 47,5% спрямо предходната година, което показва нарастващата тенденция към самонаетост и предприемачество.

През 2023 година домакинствата са изразходвали средно по 10 044 лева на лице, което представлява увеличение от 19,7% спрямо 2022 година. Този ръст в разходите също е индикатор за увеличено потребление и повишаване на жизненото ниво.

Има интересни промени в потреблението на хранителни продукти. Например потреблението на хляб и тестени изделия е намаляло, докато това на месни продукти и плодове е увеличено, също така се отбелязва и ръст в потреблението на алкохолни и безалкохолни напитки.

Данните за 2023 година показват, че българските домакинства изживяват период на икономически възход, който се отразява в увеличените доходи и повишените разходи. Това води до промени в начина на живот и консумационните модели, което може да се разглежда като положителен индикатор за общественото и икономическото развитие в страната.

Икономист пред Искра.бг: Влизането в еврозоната и Шенген е една свобода за придвижване на хора, стоки и пари

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments