Наблюдава се 5.9% ръст в оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“

0
34
Складиране
Снимка: Pixabay

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 година общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ – с 14.9%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 13.7%, сочат данни на НСИ.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 9.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. Най-съществен ръст е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (35.2%) и „Дейности в областта на информационните технологии“ (15.9%). Намаление се наблюдава при „Далекосъобщения“ – с 1.8%.

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие е отчетено при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 49.2%. Понижение е регистрирано при „Рекламна дейност и проучване на пазари“ – с 3.0%, и „Дейности по почистване“ – с 0.6%.

През първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1.9% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст е отчетен при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 25.3%. Съществен спад се наблюдава при „Въздушен транспорт“ – с 25.9%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 15.8% по-висок през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Значително повишаване се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ – с 21.3%, „Информационни услуги“ – с 18.0%, и „Радио- и телевизионна дейност“ – с 14.2%. Намаление е регистрирано при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4.5%) и „Издателска дейност“ (2.6%).

При Други бизнес услуги най-голямо нарастване спрямо първото тримесечие на 2020 година е отчетен при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ – с 27.9%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 15.1%, докато спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 53.7%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments