Европейската комисия препоръча да бъдат започнати преговори за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова

0
14
Европейска комисия
Европейска комисия. Снимка: Pixabay

Европейската комисия /ЕК/ одобри пакета за разширяването на Общността за 2023 година, съобщиха от Представителството на ЕК в България. В него се прави подробна оценка за актуалното състояние и напредъка, който е постигнат от държавите: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и — за първи път — на Украйна, Република Молдова и Грузия.

Докладът е съсредоточен върху напредъка в изпълнението на основните реформи и формулира ясни насоки относно предстоящите приоритетни реформи. Присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на заслуги, който зависи изцяло от постигнатия от всяка страна обективен напредък.

ЕК препоръчва да се започнат преговори с Украйна и Молдова, да се предостави статут на страна кандидатка на Грузия и да се започнат преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина, след като бъде постигната необходимата степен на съответствие.

Европейската комисия прие също така нов план за растеж за Западните Балкани с цел на региона да се предоставят някои от ползите от членството преди присъединяването, да се стимулира икономическият растеж и да се ускори социално-икономическото сближаване.

Целта следва да бъде да се даде възможност на партньорите да ускорят реформите и инвестициите, за да ускорят значително скоростта на процеса на разширяване и растежа на своите икономики. За тази цел за периода 2024—2027 г. е предложен нов Инструмент за реформи и растеж за Западните Балкани в размер на 6 милиарда евро. Плащанията ще се извършват едва след изпълнението на договорените реформи, подчертаха от Брюксел. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments