„Да, България“ наложи наказание „предупреждение за изключване“ на Емин

0
7
Мустафа Емин
Мустафа Емин. Снимка: Facebook

Националната контролна комисия /НКК/ на „Движение Да, България“ е наложила наказание „предупреждение за изключване“ на Мустафа Емин за случая на 28 август в УМБАЛСМ „Пирогов“. Решението е било взето от членовете на НКК след обстойно и задълбочено проучване на фактите около събитията в лечебното заведение, изследване на докладите на медицинските лица, преглеждане на видеозаписите и изслушване на Емин, който предостави обстойни обяснения за действията си във вечерта на 28 август.

Според чл. 2, т. 2 от Устава на „Движение Да България“ сред основните цели на партията е „[у]крепване на независимостта и професионализма на институциите, с цел установяване на законност и правила, вместо политически произвол“. Според чл. II от Етичните правила членовете на партията са длъжни да осъществяват своята дейност „в съответствие с най-високите етични стандарти“ (т. 3) и „са задължени да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да уронят престижа на Движението“ (т. 5).

При разглеждането на случая НКК намира, че има нарушение, произтичащо от неоправданото споменаване от страна на Мустафа Емин за съществуването на лични връзки с други институции с цел подобряване на процесите в „Пирогов“ към медицински лица, които нямат отношение на контрол и управление на тези процеси.

Според НКК последващото поведение на Мустафа Емин показва липса на осъзнаване на укоримостта на позоваването на лични връзки и на отрицателните последици от това не само за него лично, но и за организациите, които представлява и с които е свързан. Неговият фокус остава върху твърденията в публичното пространство, че е изискал неговото дете да бъде прието с приоритет (факт, който не се потвърждава категорично от събраните доказателства), а не върху позоваването на лични връзки. НКК намира това за утежняващо отговорността обстоятелство.

Членовете на НКК са единодушни (7/7), че:

  • направените от г-н Мустафа Емин пред служители на болницата референции към връзките му с изпълнителната власт представляват нарушение на заложената в Устава цел на партия „Да, България“ за институционално укрепване вместо политически произвол;
  • поведението на г-н Мустафа Емин в болницата и приносът му към поддържане на случката във фокуса на общественото внимание са допринесли за уронване на престижа на организацията в съчетание с огромното медийно внимание и разразилите се спорове в социалните мрежи, почиващи на частична информация или предположения.

Цялото решение на НКК можете да намерите ТУК.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments