Без 1-месечна отсрочка за вноски по кредити и възможност за принудителна отпуска

0
1762
Народно събрание
Снимка: Народно събрание

Работодателите имат право да пуснат служителите си в платен годишен отпуск, без да е необходимо да имат тяхното съгласие. Това реши на второ четене парламентът с приемането на текстове от законопроекта за мерките по време на извънредното положение.

Органите по назначаване и шефовете могат да възлагат надомна работа на работниците си, ако дейността, с която се занимават го позволява. Вторите няма да взимат обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за времето, в което не са работили, ако откажат да изпълняват задълженията си заради липса на противоепидемични мерки на работното място.

Пожарникарите и полицаите също ще полагат извънреден труд, който може да е над ограниченията по Закона за МВР, след изрично писмено съгласие на държавния служител.

Парламентът отхвърли и предложението на ВМРО да спрат да текат сроковете на дължимите вноски по кредитите на физическите лица, като срокът за това да е до края на извънредното положение.

Идеята на горепосочената партия бе сумите да останат дължими, но да не се отчитат наказателни лихви по тях за закъснения и банките да не предприемат никакви юридически стъпки за събирането им.

Няма да се налагат запори върху банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, запори върху заплати и пенсии.

Изключения правят задълженията за издръжка, за вреди за непозволено увреждане, както и за вземания за трудови възнаграждения.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments