АКФ сигнализира двама министри за бездействията на органите по казуса с незаконния строеж на плаж „Смокиня“

0
302
Плаж
Снимка: Martin Chichov, Facebook

Антикорупционният фонд (АКФ) сигнализира министъра на регионалното развитие и министъра на околната среда и водите за бездействията на местни и държавни институции по казуса с незаконния строеж на плаж „Смокините-Север“.

В сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството АКФ настоява министърът да упражни контрол върху отказа на кмета на Созопол Тихомир Янакиев да извърши проверка, с която да констатира има ли незаконен строеж на плажа и да разпореди неговото премахване. Отказът на кмета е въпреки излязлото през юли 2021 становище на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), че на територията на плажа е изграден незаконен строеж.

През август АКФ изпрати сигнал на кмета на Созопол, в който представяше становището на експертите на АКФ и на ДНСК, че се касае именно за незаконен строеж и настояваше кметът да упражни законовите си правомощия – да извърши проверка на място, да забрани ползването и достъпа до обекта на плажа и да издаде заповед за премахването му. В отговор от септември кметът Янакиев твърди, че не може да издаде такава заповед, тъй като „до момента няма административен или съдебен акт, удостоверяващ „преместваемия обект“ като „строеж“, за да бъде проведена процедура за премахване“.

От АФК уточняват:

„Този отговорът означава, че кметът, по същество, отказва да осъществи законовите си правомощия по административен контрол по устройство на територията и строителството, каквато отговорност той има по закон“ заявява Даниела Пенева от правната програма на Антикорупционния фонд. „Законът за устройство на територията ясно указва, че именно служители на общината, по възлагане на кмета извършват проверка и констатират дали обектът представлява незаконен строеж, а кметът издава заповед за неговото премахване. С други думи, кметът на Созопол заявява, че не може да премахне обекта, тъй като самият той не е издал необходимия акт за това.“

АКФ настоява министърът на регионалното развитие и благоустройството да възложи проверка на казуса с плаж „Смокините – Север“ и да даде ясни инструкции за прилагане на закона и издаване на необходимите актове за премахване на незаконния строеж на територията на плажа. По закон министърът на регионалното развитие извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координира дейността на органите по контрол на строителството.

АКФ изпрати сигнал и до министъра на околната среда и водите с искане да се разпореди проверка на действията на териториалната структура на министерството, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас. От отговор на запитване на АКФ до РИОСВ-Бургас става ясно, че РИОСВ не е спазила процедурите по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗОБ) и не е подложила на оценка въздействието върху околната среда на строителните дейности на плажа Смокиня, въпреки че той е защитена територия.

В отговора си до АКФ директорът на РИОСВ – Бургас заявява, че процедурите по ЗООС и ЗОБ не са приложими в случая с плажа „Смокините-север“ и поради това оценка на инвестиционното намерение изобщо не е извършвана. Няма данни РИОСВ да е извършила проверка какво реално е изградено на плаж „Смокините-север“.

За строежа на плаж „Смокините-север“, изпълняван от концесионера на плажа “Черноморска брегова група“ ООД, стана ясно от медийни публикации още през май 2021. Тогава представителят на концесионера Иван Алексиев защитаваше твърдението, че не става дума за строеж, а за „монтаж на преместваем обект“, за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

През юли 2021 ДНСК подаде сигнал до Върховна административна прокуратура заради издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плажа. Според сигнала на ДНСК на плажа се извършват недопустими строително-монтажни работи, а разрешенията за поставяне на обекти „легитимират извършването на строителството, като създават правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, а не строителни дейности“. Сигналът на ДНСК дойде ден след като АКФ поиска от министъра на регионалното развитие да излезе със становище дали на плажа има незаконно строителство.

„Считаме, че местните и държавни институции отказват да изпълнят законовите си функции по случая с Плаж Смокиня. Въпросът е как се е стигнало до това да се строи върху защитена територия и какво още е необходимо за да бъде премахнат този строеж, след като е ясно е, че той е незаконен. Смятаме, че в случая институциите са в сериозен дълг към обществото и ще продължим да настояваме за адекватна реакция. Адекватното решаване на настоящия случай е от изключително принципно значение за опазване на българските морски плажове, за развитие на туризма, както и за утвърждаване на принципа за законност и защита на публичния интерес в дългосрочен план“, заявява Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments