Зарков издаде наредба за единна система за запорите на движими вещи и онлайн платформата за публични търгове

0
22
Крум Зарков
Крум Зарков. Снимка: БСП

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков издаде Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове. Наредбата е обнародвана в „Държавен вестник“. Това съобщиха от ресорното министерство. 

Информационната система за единна входна точка за запорите е изцяло нов институт. Тя ще съдържа информация за вече наложените от съдебните изпълнители запори върху движимите вещи с регистрационен режим (пътни превозни средства, селскостопанска техника, въздухоплавателни средства и други), но не и за наложени запори върху същите вещи по реда Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и други.

Информацията ще бъде централизирана в една база данни, като системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея. Това ще гарантира информиране на заинтересованите лица за тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет на регулация, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение върху посочените движими вещи.

Предвидено е информационна система за единна входна точка за запорите и платформата за електронни публични търгове да функционират на основата на обща информационна система. Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от информационна система единна входна точка за запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно.

Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments