Нова наредба подобрява качеството на бетонни и стоманобетонни сгради у нас

0
30
Работник на строеж
Работник на строеж. Снимка: Pixabay

Предвижда се чрез нова наредба да бъдат осъвременени изискванията, правилата и реда за постигане на по-качествен и ефективен контрол при изпълнение на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения. Публикувана е за обществено обсъждане и Проектонаредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, с която се регламентират монолитното изпълнение на такива конструкции, изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи, контролът на качеството, документирането и приемането на изпълнените конструкции. Наредбата е разработена в съответствие с БДС EN 13670 „Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции“ и националното приложение към него.

В проектодокумента са създадени изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, отговарящи на действащите нормативни изисквания за устойчивост на сградите и съоръженията, за пожарна безопасност, за опазване на околната среда и др.

Предвидени са диференцирани стойности на допустимите отклонения за строителни конструкции, проектирани в съответствие с изискванията на Европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и на Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции /НПБСТБК/. Стойностите на допустимите отклонения, посочени в БДС EN 13670, са съобразени с основните принципи и изисквания на Еврокодовата ситема, при съответните нива на сигурност на конструкцията, а стойностите на допустимите отклонения при проектиране в съответствие с НПБСТБК се запазват съгласно определените в Наредба № 3 от 1994 г.

След влизане в сила на Наредбата, тя трябва да отмени действащата Наредба № 3 от 1994 г., която съдържа изисквания, свързани с остарели строителни практики и отменени български държавни стандарти.

Предвижда се новата наредба да започне да се прилага половин година след обнародването й. През това време участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса ще могат да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложеният за обсъждане текст привежда националното законодателство в съответствие с европейските изисквания за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Проектът на Наредбата е публикуван в Портала за обществени консултации и на уебстраницата на регионалното министерство.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments