Заместник-министър Чамбов представи приоритетите ни в горския сектор на среща на ресорните министри в ЕС

0
30
Неформална среща
Неформална среща. Снимка: Министерство на земеделието

Aктуалната ситуацията у нас, перспективите и приоритетите за развитие на горския сектор бяха представени от заместник-агроминистъра инж. Валентин Чамбов по време на неформална среща на ресорните министри от държави членки на Европейския съюз. В нея участваха министрите, отговарящи за горите от Австрия, България, Словакия, Словения, Латвия, Финландия и Швеция. Събитието се проведе по инициатива на Шведското министерство на предприемачеството и иновациите в Римбу.

Ресорният заместник-министър запозна участниците с дейността на министерството по стопанисването и управлението на горите и планираните инициативи за сектора. Той изрази и опасенията на горските стопани и промишлеността, базирана на преработката на дървесина, като част от тях са свързани с даването на приоритет само на една от трите функции на европейската гора.

Към момента повечето държави, богати на горски ресурси, имат опасения от налагане на излишни ограничения и тежести за горското стопанство чрез законодателните инициативи на Европейската комисия свързани с постигането на климатична неутралност до 2050 г. в рамките на Европейския Зеления пакт. По време на срещата беше предложено изграждането на по-тясно сътрудничество между държавите членки, в които горското стопанство е важна част от икономиката с цел да се изготвят и защитават съгласувани позиции при приемането на законодателните актове на ЕС, касаещи горите.

В своето встъпително слово министърът по въпросите на селските райони в Швеция Анна Сетенберг подчерта че горското стопанство е изиграло основна роля за преодоляване на бедността у нас. Скандинавските гори заемат 70% от площта на Швеция и дават поминък на голяма част от населението. Подобна е статистиката за Финландия и Латвия, като всички присъстващи делегации подчертаха позициите си за запазване на баланса между икономическите, социалните и екологичните функции на горите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments