Ръст на пътуванията на българи в чужбина през ноември

0
22
Летище
Летище. Снимка: Pixabay

През ноември е отчетен ръст на пътуванията на български граждани в чужбина. Те са били общо 501.2 хиляди и са с 8.9% повече в сравнение със същия месец на 2021 година. Това показват официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/. 

През ноември 2022 година най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 157.6 хил., Гърция – 85.1 хил., Сърбия – 43.8 хил., Румъния – 40.9 хил., Германия – 25.7 хил., Република Северна Македония – 23.3 хил., Италия – 18.8 хил., Австрия – 17.8 хил., Обединеното кралство – 15.2 хил., Испания – 10.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2022 година формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.2%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 25.7%, и със служебна цел – 25.1%.

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671.5 хил., или с 52.8% повече в сравнение с ноември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (250.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през ноември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.9% и достига 308.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 42.6% и Гърция – 26.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 297.9 хил., или 44.4% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 142.0 хил., или 47.7% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през ноември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция – 142.0 хил., Румъния – 131.2 хил., Гърция – 80.1 хил., Украйна – 57.0 хил., Сърбия – 49.0 хил., Република Северна Македония – 30.5 хил., Германия – 21.7 хил., Италия – 13.1 хил., Полша – 11.7 хил., Израел – 10.9 хиляди.

През ноември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 53.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 27.9%, и със служебна цел – 18.2%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments