Разходите на работодателите за труд нарастват

0
7
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Разходите на работодателите за труд продължават да нарастват, показват последните данни на Националния статистически институт. През второто тримесечие покачването е с 6,7% спрямо същия период на 2020 година. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите – с 4.7%, и в строителството – с 13.4%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ – с 23.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 21.3%, и „Строителство“ – с 13.4%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 2.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 1.2%.

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 4.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.4% за „Държавно управление“ до -5.6% за „Операции с недвижими имоти“.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments