Почтено управление и борба с корупцията попадат в плана ни за „Партньорство за открито управление“

0
8
Министерски съвет
Министерски съвет. Снимка: Министерски съвет

Правителството прие четвъртия национален план за участието на държавата ни в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, която представлява многостранна програма, целяща осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за прозрачност, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии в управлението. Вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова ще отговаря за координацията и реализацията на приетия план за действие.

България е част от инициативата вече 10 години, но за първи път през ноември и декември 2021 г. разработването на плана за действие бе осъществено чрез съвместни тематични дискусии между държавни институции и неправителствени организации, с цел гарантиране на реално партньорство при изпълнението на мерките. 10 неправителствени организации са включени в одобрения 19-членен състав на Съвета за координация на участието на България в „Партньорство за открито управление“. От постъпилите 38 предложения за конкретни мерки в Четвъртия национален план залегнаха 14, които преминаха и процедура на обществено обсъждане.

Тематичните области на Плана са „Прозрачност и достъп до информация“, „Почтено управление и борба с корупцията“, „Отворени данни“ и „Гражданско участие“. Сред одобрените мерки са изработване на предложения за промени в Закона за прякото гражданско участие, подобряване на режима на доброволчеството, засилване на участието на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на постъпили в Комисията за защита на потребителите жалби и др.

За реализирането на четвъртия национален план „Партньорство за открито управление“, с хоризонт до 31 декември 2024 г., министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията на Министерския съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското общество, Комисията за защита на потребителите и Националният инспекторат по образованието ще работят съвместно с фондациите „Програма Достъп до информация“, „Медии 21“, „Български център за нестопанско право“, Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Национален младежки форум и други.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments