Омбудсманът се противопоставя остро срещу драстичното поскъпване на водата в Смолян

0
43
Диана Ковачева
Диана Ковачева. Снимка: Омбудсман на Република България

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила нова препоръка до изпълнителния директор на „България ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева. В нея остро се противопоставя на драстичното поскъпване на водата от 1 януари в област Смолян. Такава препоръка общественият защитник е пратил и до управителя на местното ВиК дружество – Румяна Янчевска, с настояването да не се прилага утвърдената на 30 декември 2022 г. цена на водата от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

„Увеличението на комплексната цена на ВиК услугите за битовите потребители от 1 януари 2023 г. спрямо 1 януари 2021 г. е от 2,575 лв./куб. метра на 4,625 лв./куб. метра, т.е. със 79,59%. За последните няколко месеца цената на водата в област Смолян се увеличава за втори път за домакинствата от 1 октомври 2022 г. спрямо 1 януари 2021 г. с 44,22%, а от 1 януари 2023 г. спрямо 1 октомври 2022 г. с 24,52%.“, посочва проф. Ковачева.

Омбудсманът обръща внимание и на факта, че социалната поносимост, която КЕВР е определила от 1 януари 2021 г. е била 5,23 лв./куб. метра, а от 1 януари 2023 г. е 6,12 лв./куб. метра, което представлява увеличение само със 17%.

„Това означава, че средномесечните доходи на 1 лице на населението в областта са се увеличили само със 17%. По този начин в условията на няколко кризи към момента разходите за сметките за вода значително ще натоварят бюджета на домакинствата в област Смолян.“, категорична е проф. Ковачева.

В препоръката си тя посочва, че още по време на общественото обсъждане за увеличение на цените на ВиК услугите, което КЕВР проведе на 6 декември, се е противопоставила категорично срещу увеличението на цената на водата в област Смолян.

„Един от основните ми аргументи за това е, че ВиК Смолян не изпълнява утвърдените от КЕВР показатели за качество. Това е посочено и в Доклада на работната група и в Годишния доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г. на КЕВР, съгласно който ВиК Смолян има неизпълнение на 21 от 30 показатели за качество, сред които „общи загуби на вода“, „аварии по водопроводната мрежа“, „налягане на водоснабдителната система“, „активен контрол на течовете“, „срок за отговор на писмените жалби на потребителите“ и др.“, допълва Диана Ковачева.

Тя припомня, че тогава още е предупредила, че ако КЕВР одобри предвиденото увеличение на цената на водата в област Смолян, има реален риск клиентите на ВиК оператора да бъдат поставени във фактическа невъзможност да си плащат сметките за вода, което ще влоши и събираемостта на вземанията на ВиК Смолян.

Омбудсманът обръща внимание и на друг факт, че от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ държавата компенсира небитовите крайни клиенти на електроенергия в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмент „Ден напред“ на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер на 250 лв./MWh.

„През ноември 2022 г. беше прието Решение на Народното събрание, с което се възложи на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации за цените на електрическата енергия за небитовите крайни клиенти (ДВ, бр. 90 от 11 ноември 2022 г.). В него е посочено, че небитовите крайни клиенти за цялата 2023 г. ще получават компенсация за цените на електрическата енергия в размер между реалната средномесечна борсова цена на сегмент „Ден напред“ на БНЕБ за съответния месец и базовата цена в размер на 200 лв./MWh“, посочва Диана Ковачева.

Стъпвайки на този факт, омбудсманът допълва още, че ВиК-Смолян през тази година ще получава допълнителна държавна компенсация в размер на 50 лв./MWh, която обаче не е включена при определянето на разходите за ел. енергия в цената на ВиК услугите в бизнес плана за периода между 2022 г. и 2026 г., защото той е одобрен от КЕВР на 29 септември 2022 г.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments