Одобрена е помощ за украинските бежанци

0
48
Помощ за Украйна
Помощ за Украйна. Снимка: Pixabay

Кабинетът е приел решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България, приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с РМС № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и РМС № 141,212,323,400 и 454 от 2023 г.

Плащанията са верифицирани за периода от 1 юни до 15 ноември миналата година за 43 одобрени заявления и периода от 1 април до 30 юни тази година за 167 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С приемането на настоящия проект на акт плащанията за двата периода към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 8 187 140,90 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 19, неразделна част от проекта на Решение.

След извършване на допълнителни проверки по предоставените от Държавната агенция за бежанците и от ГД „Гранична полиция“ актуални данни са установени лица с временна закрила, които са напускали пределите на страната през времето на ползване на Програмата. Извършени са и корекции във връзка със забавени от обектите регистрации в ЕСТИ и последващи регистрации в други обекти и подадените декларации за изхранване от законните представители на лицата, извършващи дейност в обектите чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments