НСИ: Разходите на домакинствата нарастват по-бързо от доходите

0
38
Магазин. Снимка: wikimedia commons
Снимка: wikimedia commons

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 509 лв. и се увеличава с 10.3% спрямо същото тримесечие на 2017 г., а общият среден доход за същия период е 1557 лв. и нараства със 7.5% спрямо същото тримесечие на 2017 г., съобщиха днес от Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата (55.1%), следвана от пенсиите (27.7%) и от самостоятелната заетост (6.8%). С най-голям относителен дял са разходите за храна (30.2%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.1%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.2 процентни пункта, доходът от пенсии – с 1.5 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи намалява с 0.9 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 424 на 455 лв. (със 7.5%).

Даваните пари за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 63 лв. (със 7.7%). Разходите за облекло и обувки нарастват от 57 на 60 лв. (с 6.3%).

Според данните на НСИ повече пари спрямо края на 2017 г. се дават за жилище (+4.3%), здраве (+10.6%), транспорт и съобщения (+17.4%), свободно време, културен отдих и образование (+29.4%). Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват с 14.4%.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 г. Увеличение е отчетено в потреблението на кисело мляко – от 6.6 на 7.1 кг, яйца – от 35 на 36 бр., плодове – от 11.9 на 12.4 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 22.3 на 21.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, фасул зрял, картофи и захар.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments