Нормативни промени насърчават безработни и икономически неактивни хора

0
16
Работник

Услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта – това ще се предоставя на икономически неактивните хора у нас след направени промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха oдобрени от правителството.

Главните цели на нормативните изменения са облекчаването на административна процедура по регистрация в бюро по труда на търсещите работа, регламентирането на дейности за насърчаване на заетостта на икономически неактивните хора и определянето на реда и условията за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности за безработни. С новите разпоредби се намалява административната тежест за работодателите, които кандидатстват за средства по насърчителните мерки за заетост и обучение.

За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности. Агенцията по заетостта ще публикува на уебстраницата си списък на институциите, които имат право да извършват тази процедура по валидиране. Безработните, които желаят да се включат в нея, ще подават заявление по образец в бюрата по труда. За участие в процедурата по валидиране те ще получават средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи.

Според новите разпоредби търсещите работа ще могат да се регистрират в бюро по труда, без да е нужно посещение на място. Това може да стане по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенция по заетостта. При регистрация на място тя може да се осъществи във всяко бюро по труда, без значение от постоянния или настоящия адрес на лицето.

Предложените промени и допълнения в Правилника произтичат от влезлите в сила през юни изменения в Закона за насърчаване на заетостта и изпълнението на реформи по Плана за възстановяване и устойчивост в областта на социалното включване, образованието и уменията.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments