НОИ: От 7 март започва изплащането на пенсиите, компенсаторната разлика сега е за един месец

0
46
Пенсионер, пенсия
Снимка: Pixabay

Пенсиите за март, както и добавките към тях, ще се изплащат в периода от 7 до 21 март, съобщават от Националния осигурителен институт /НОИ/.

Едновременно с тях отново ще бъдат извършени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда за изплащане на пенсиите:

  • добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „COVID добавка“ – тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер;
  • разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „COVID добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, в случай че сумата от месечния размер на пенсията по разпореждане или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с COVID добавката от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с изплащаната COVID добавка от 120 лева.

Така изчислената разлика, която се отнася за март, ще бъде изплатена заедно с пенсиите за март 2022 г. Националният осигурителен институт напомня, че с пенсиите през февруари бе изплатена разлика, която се отнася за първите два месеца на тази година, докато сега тя ще бъде само за един месец. Поради това е възможно да има различия в изплатените компенсации към пенсиите за февруари и март.

Описаните COVID добавки и разлики не представляват част от пенсиите и се изплащат по силата на специални разпоредби, без да е необходимо произнасяне с разпореждане на длъжностните лица по пенсиите в териториалните поделения на НОИ.

Заедно с пенсиите за март 2022 г., пенсионерите, които получават добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат и добавката за март в новия ѝ увеличен размер, както и сумите за доплащане на увеличението за месеците януари и февруари 2022 г.

От 7 март ще бъде активна електронната справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите. Тя се актуализира всеки месец и дава възможност всеки пенсионер да се информира за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответния месец COVID добавка. Справката е достъпна с персонален идентификационен код /ПИК/ на НОИ на сайта на института в раздел „Е-услуги и справки“/ „Справки“/ „По ЕГН и ПИК на НОИ“/ „В услуга на пенсионера“.

Пенсионерите, които не разполагат с ПИК на НОИ, могат да поискат справката да им бъде изпратена по пощата или да я получат в приемните на НОИ, а също да заявят получаването ѝ по електронен път, ако притежават квалифициран електронен подпис, с който да се идентифицират.

Изплащането на сумите от пенсии, добавки и разлика чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. На пенсионера ще се предоставя служебен бон, от който ще е видно каква част от изплатената сума е от пенсия, COVID добавка и индивидуалната разлика, ако е налична такава.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments