Над 50% от хората на 15 и повече години в България работят

0
19
Служители в офис
Служители в офис. Снимка: Pixabay

3 155 300 или 72% от населението между 15 и 64 години през 2021 година е било активно на пазара на труда. В сравнение с 2020 година този коефициент намалява с 0.1 процентни пункта, показват данните на Националния статистически институт. 

Общият брой на заетите лица e 3 076 500, или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 1 648 700, или 53.6%, са мъже и 1 427 800, или 46.4%, са жени.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 986 700. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.1%, съответно 72.0% за мъжете и 64.2% за жените. В сравнение с 2020 г. коефициентът се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.2%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 77.3%, а при жените – 68.9%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 64.8% (69.9% за мъжете и 60.1% за жените).

Безработните лица са 171 100, от които 95 500 са мъже и 75 600 – жени.

Коефициентът на безработица е 5.3%, съответно 5.5% за мъжете и 5.0% за жените. В сравнение с 2020 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10.4%. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 49.5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.6% – съответно 2.7% за мъжете и 2.4% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 227 400, от които 527 000 са мъже и 700 400 са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 28.0% – съответно 23.8% за мъжете и 32.3% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 57 200, или 4.7% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12.2%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 33.6%. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 17.6%, съобщиха още от НСИ. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments