Министър Лазаров: Над 170 000 заети и безработни ще придобият нови умения

0
27
Цветан Спасов, Наталия Ефремова, Лазар Лазаров и Йерун Юте
Цветан Спасов, Наталия Ефремова, Лазар Лазаров и Йерун Юте. Снимка: МТСП

Повече от 170 хиляди безработни и заети ще се включат в обучения за придобиване на нови умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ /2021-2027 г./, а поне 160 хиляди души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на брифинг. Участие в събитието взеха началникът на отдел В/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия /ЕК/ Йерун Юте, заместник-министър Наталия Ефремова и ръководителят на управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов.

„Социалното включване и осигуряването на равни възможности за хората от уязвимите групи също е сред приоритетите на ПРЧР. С изпълнението й е се очаква близо 102 000 деца и възрастни да получават по-добри и ефективни социални услуги, да се подобри достъпът до социално подпомагане и здравни услуги. Проектите, които ще се финансират по ПРЧР ще дадат принос за прилагането на Детската гаранция и намаляването на бедността“, обясни министър Лазаров.

Над 735 млн. лева ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта на 115 000 младежи, заяви Лазаров. Средствата ще се инвестират в проекти за улесняване на преход от образование към заетост, включване в стажове, обучения на работното място, идентифициране и мотивиране на младежи, които нито учат, нито работят.

„Очакванията ни са изпълнението на Програма „Развитие на човешките ресурси“ да допринесе за постигането на целите 79% от населението от 20 до 64 години да е в заетост, а безработицата да намалее до 4%“, добави той.

Представителят на ЕК Йерун Юте оцени високо Програма „Развитие на човешките ресурси“ и подчерта ползотворното сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика по време на нейната подготовка. Той акцентира върху нуждата от инвестиции в обучения, дигитални умения и активиране на неактивните на пазара на труда с цел да се преодолее намаляването на населението на България в активна възраст.

Заместник-министър Наталия Ефремова представи процедура „Започвам работа“, чийто бюджет е 300 млн. лева и е първата за страната ни в новия програмен период 2021-2027 г. Тя ще се изпълнява от Агенция по заетостта в 3 компонента и цели активирането на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст.

„Операцията обхваща целия процес по насочване, придобиване на знания и умения чрез обучения, така че безработните и неактивните на пазара на труда да отговарят на изискванията на работодателите. Тези хора са резерв на пазара на труда. Спрямо регионалните специфики те ще бъдат включвани в различни мерки за обучения, както и в заетост“, поясни Ефремова.

Целта на процедура „Започвам работа“ е до края на 2026 г. в мерки за идентифициране и активиране да са включени общо 56000 неактивни лица – най-малко 28000 възрастни граждани и още толкова младежи, добави Спасов. Очакванията са поне половината от тях да са започнали да търсят работа до края на дейностите по активирането им на пазара на труда. Идентифицираните неактивни хора ще бъдат насочени към обучение за придобиване на нужната квалификация, а след това включени в субсидирана заетост. За безработните и неактивни субсидираната заетост ще бъде до половин година, за представителите на уязвими групи ще бъде до година, а за хората с трайни увреждания – до 2 години, поясни Спасов.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments