КЗК: Извършено е нарушение на пазара за домакински електроуреди

0
92
Кухня, електроуреди
Кухня, електроуреди. Снимка: Pixabay

Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ предяви твърдения за извършено нарушение за участие в антиконкурентно споразумение на пазара на домакински електроуреди, съобщиха от ведомството. То е с Определение №1005/08.12.2022 г., постановено по преписка №КЗК/350/2022г., Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Миле България“ ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, за участие в споразумение за определяне на цени за препродажба към краен клиент с търговците на дребно на електроуреди от бранда „Miele“.

Производството пред КЗК е образувано по искане на „Миле Център Макс Груп“ ЕООД. На база на събраните доказателства, Комисията установи, че доставчика на електроуредите и търговците на дребно са координирали цените за препродажба, което ограничава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с домакински електроуреди от среден към висок и от висок клас на територията на страната.

В хода на проучването Комисията установи, че „Миле България“ ЕООД е изпращалo ценови листи и инструкции за промоционални активности, които са имали задължителен характер, вследствие както на упражнен натиск и контрол за спазването им, така и на стимулиращи мерки. Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да се ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, като резултат на конкурентния натиск на пазара.

Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно конкретното им пазарно поведение може да се очаква провеждането на ефективен конкурентен процес на съответния пазар. При наличие на такова споразумение търговците са лишени от възможността да намалят цените като реакция от ценовия конкурентен натиск, което от своя страна лишава и крайните потребители от възможността да получат по-благоприятна цена.

В срок от 60 дни страните в производството имат право да представят писмени възражения, съответно – становище по предявените твърдения за извършено нарушение. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments