Корупционен скандал: Евродепутатите настояват за реформи за прозрачност и отчетност

0
31
Европейски парламент.
Европейски парламент. Снимка: Пиксабей

След дебата във вторник Европейският парламент /ЕП/ прие резолюция относно съмненията за корупция от страна на Катар и по-широката нужда от повече прозрачност в институциите на Европейския съюз /ЕС/ с 541 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“.

Членовете на ЕП споделят възмущението си във връзка с последните твърдения, че евродепутати, бивши членове и служители на ЕП са замесени в корупция, пране на пари и участие в престъпна организация, и подкрепят пълното сътрудничество на Парламента с продължаващото разследване, като отбелязват, че вътрешните системи не са успели да предотвратят корупцията. Те също така категорично осъждат предполагаемите опити за корупция от страна на Катар, които представляват сериозна чуждестранна намеса в демократичните процеси на ЕС.

Незабавно спиране на цялата законодателна дейност, свързана с Катар

Като незабавна мярка членовете на ЕП решиха да преустановят цялата работа по законодателните досиета, свързани с Катар, особено по отношение на либерализирането на визовия режим и споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Катар, както и планираните посещения, докато ситуацията не се изясни. Те също така искат да се спре издаването на пропуски за достъп на представителите на интересите на Катар, докато съдебните разследвания не предоставят разяснения.

Реформиране на правилника на Парламента

ЕП изразява загриженост относно потенциалните конфликти на интереси, причинени от „странични дейности“, особено когато някои членове на ЕП работят като управители, членове на управителни съвети или консултативни съвети на банки, мултинационални компании или публични дружества, или като консултанти на такива компании. Членовете на ЕП подкрепят система за деклариране на имущественото състояние в началото и в края на всеки мандат. Тези декларации биха могли да бъдат достъпни само за съответните органи и да бъдат проверявани при наличие на основателни твърдения.

Те се ангажират също така да осигурят пълна прозрачност по отношение на страничните си доходи и да забранят всякакво външно финансиране на персонала на членовете на ЕП и на политическите групи. Парламентът ще се стреми да въведе забрана на ниво ЕС за дарения от трети страни за членовете на ЕП и политическите партии и иска от Комисията да изготви предложение за тази цел. Следва да се въведе „период на изчакване“ след края на мандата на даден член на ЕП, за да се преодолее явлението „кадрова въртележка“, казват евродепутатите.

Членовете на ЕП искат да направят регистъра на ЕС за прозрачност задължителен, да разширят обхвата му, така че той да обхване и представители на държави извън ЕС и бивши евродепутати, и да го укрепят, за да може да се използва за по-задълбочена проверка на информацията. За да спомогнат за решаването на други свързани въпроси, те се стремят също така да създадат анкетна комисия след приключването на наказателните разследвания и евентуални съдебни производства, която да разследва случаи на корупция и неправомерни действия от страна на държави извън ЕС, както и специална комисия, която да идентифицира потенциални недостатъци в правилата на Парламента и да прави предложения за реформи. Освен това евродепутатите изискват да се назначи специален заместник-председател на ЕП, който да отговаря за проверката на почтеността и за борбата с корупцията и чуждестранната намеса.

Евродепутатите подчертават, че парламентарните групи за приятелство трябва да бъдат надлежно регулирани и контролирани, за да продължат да съществуват. Те възлагат на квесторите да прилагат съществуващите правила и да поддържат достъпен и актуален регистър на групите за приятелство. Те също така призовават да се оповестява информация за „законодателния отпечатък“ на предложените текстове и изменения.

Работа с други институции и агенции на ЕС

Парламентът настоятелно призовава Европейската комисия да представи предложение за създаване на независим орган по етика във възможно най-кратък срок, което ЕП предложи през септември 2021 г.. Евродепутатите препоръчват подобрения в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, с оглед привеждането му в съответствие с Директивата за лицата, подаващи сигнали за нередности, която така или иначе ще прилага вътрешно. Те също така подчертават ролята на Европейската прокуратура, Евроюст, Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и призовават за допълнително укрепване на капацитета и сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ, както и за общи правила за борба с корупцията за членовете и служителите на органите на ЕС.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments