ЕП предприе действия срещу неправомерните съдебни искове за критични гласове

0
3
Европейски парламент
Европейски парламент. Снимка: wikimedia commons

Европейският парламент иска правила срещу неправомерните съдебни искове заради критични гласове в Европейския съюз, съобщиха от Брюксел. В доклад, приет с 444 гласа „за“, 48 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“, членовете на ЕП предлагат редица мерки за противодействие на заплахата, която Стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs) представляват за журналистите, НПО и гражданското общество в Европа.

SLAPP са за често необосновани съдебни искове, основани на преувеличени и често неправомерни твърдения, целящи да сплашат и професионално да дискредитират своите адресати, като крайната цел е да ги изнудват и заглушат.

Евродепутатите се опасяват от въздействието на тези съдебни дела върху ценностите на ЕС, вътрешния пазар и съдебната система на ЕС. В текста се подчертава честият дисбаланс на властта и ресурсите между ищеца и ответника, който подкопава правото на справедлив съдебен процес. Членовете на ЕП са особено загрижени за това, че SLAPP се финансират от държавните бюджети, както и за използването им в комбинация с други държавни мерки срещу независими медии, журналистика и гражданско общество.

Парламентът изразява съжаление, че досега нито една държава членка не е приела целенасочено законодателство срещу SLAPP. Ето защо той призовава Комисията да представи пакет от мерки, включително законодателни. Според членовете на ЕП те трябва да включват:

• директива на ЕС срещу SLAPP, установяваща минимални стандарти, които следва да
защитават жертвите, като същевременно предотвратяват и санкционират злоупотреби с мерките срещу SLAPP;
• амбициозна правна рамка в предстоящия Законодателен акт за свободата на медиите;
• предотвратяване на туризма с цел дело за клевета (т.нар. „libel tourism“) или търсенето на най-благоприятна правна система (т.нар. „forum shopping”), чрез единни и предвидими правила за клевета и чрез установяване на това, че делата следва да се решават от съдилищата в обичайното местопребиваване на ответника;
• правила за предсрочно прекратяване на делата от страна на съдилищата, за да може бързо да се прекратяват искове, основани на обективни критерии; ищецът следва да бъде санкциониран, ако не успее да обоснове, че искът му не е неправомерен;
• предпазни мерки срещу комбинирани SLAPP, т.е. такива, които съчетават обвинения в наказателна и гражданска отговорност, и мерки, които да гарантират, че клеветата не може да се използва за SLAPP; и
• фонд на ЕС за подпомагане на жертвите на SLAPP и техните семейства, както и подходящо обучение на съдиите и адвокатите.

Съдокладчикът Тимо Вьолкен (С&Д, Германия) [26] заяви:

„Не можем да гледаме как върховенството на закона е все по-застрашено, а свободата на изразяване на мнения, на информация и на сдружаване е подкопана. Наш дълг е да защитим журналистите, НПО и организациите на гражданското общество, които отразяват въпроси от обществен интерес. Нашите съдилища никога не бива да бъдат площадка за богати и влиятелни лица, компании или политици, нито да бъдат претоварвани или да се злоупотребява с тях за лична изгода.“

Съдокладчикът Роберта Мецола (ЕНП, Малта) [27] заяви:

„Този доклад трябва да послужи като модел за защита на журналистите, за закрила на онези, които търсят истината, за гарантиране на свободата на изразяване и за отстояване на правото ни да се информираме. Този доклад изготвен между партиите и комисиите на ЕП бележи преломен момент за журналистиката в борбата срещу неправомерните съдебни дела. Няма място за злоупотреба с нашите съдебни системи – това е посланието, което изпратихме с днешния си категоричен вот.“

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments