ЕК представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

0
7
Европейска комисия
Снимка: Pixabay

Европейската комисия представи днес новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации /SMEI/. С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни ситуации.

Макар единният пазар вече да се е доказал като нашият най-добър актив в управлението на кризи, след пандемията от COVID-19 се откроиха някои структурни недостатъци, възпрепятстващи способността на ЕС да реагира по ефективен и координиран начин на извънредни ситуации. Едностранните мерки доведоха до фрагментиране, което влоши кризата и засегна особено силно МСП.

Инструментът в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации допълва други законодателни мерки на ЕС за управление на кризи, като Механизма за гражданска защита на Съюза, както и правилата на ЕС за конкретни сектори, вериги на доставки или продукти, като здравеопазването, полупроводниците или продоволствената сигурност, за които вече са предвидени целеви мерки за реагиране при кризи.

С него се създава добре балансирана рамка за управление на кризи, за да се идентифицират различните заплахи за единния пазар и да се гарантира безпроблемното му функциониране чрез създаване на структура за управление на кризи за единния пазар, предлагане на нови действия за справяне със заплахите за единния пазар, допускане на крайни мерки при извънредна ситуация

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments