ЕИСК стартира Наградата за гражданското общество за действия в областта на климата

0
40
ЕС
Снимка: Pixabay

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2021 г. След като определи действията в областта на климата за тема на своята награда, ЕИСК ще избере победителите от творчески и новаторски инициативи, които имат за цел да насърчават справедлив преход към нисковъглеродна и устойчива спрямо изменението на климата икономика.

Кандидатурите могат да се подават от всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи на местно, регионално, национално или европейско равнище. За наградата могат да кандидатстват и лица, които живеят в ЕС. Допустимите инициативи и проекти трябва да се осъществяват в ЕС. Крайният срок за подаване на кандидатури е 10:00 чaса (брюкселско време) на 30 юни.

Проектите трябва вече да са приключили или все още да се осъществяват. Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 30 юни, ще бъдат отхвърлени.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Церемонията по награждаването вероятно ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК на 8 и 9 декември в Брюксел в зависимост от здравната ситуация.

Като първата институция на ЕС, дала думата на Грета Тунберг в началото на световното стачно движение за борба с изменението на климата „Петъци за бъдеще“, ЕИСК винаги е бил ревностен защитник на действията „от долу нагоре“ в областта на климата.

В това си качество той винаги е подчертавал значението на местни организации и отделни личности за реализирането на прехода към неутралност по отношение на климата. Те играят решаваща роля за постигането на промяна в нормите и поведението, като правят местните икономики по-екологични или стимулират прехода към общества с нулеви нетни емисии на местно или регионално равнище.

В своята работа ЕИСК многократно е подчертавал, че успехът на Европейския зелен пакт, в рамките на който ЕС се ангажира да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 година, зависи от действията и ангажираността на всички участници. Една от ключовите инициативи на Зеления пакт — Европейският пакт за климата — трябва да се съсредоточи върху това да насърчава хората да станат част от решението, а не проблема, като им даде възможност да променят системите, които ни доведоха до ръба на кризата в областта на климата.

ЕИСК също така отдава особено значение на ангажирането на младите хора в действия в областта на климата. През март тази година неговата годишна знакова проява „Твоята Европа, твоето мнение!“, в която участват ученици от средни училища от всички държави — членки на ЕС, и страни кандидатки за членство в ЕС, представляваше симулация на международна конференция по изменението на климата (COP) и привлече множество изтъкнати активисти в областта на климата.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments