„Булгартрансгаз“ възобновява проекта „Турски поток“

0
59
Снимка: turkstream.info

„Булгартрансгаз“ възобновява процедурата и удължава срока за подаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура, съобщиха от компанията.

Процедурата беше спряна заради подадена жалба от страна на фирмата „Атоменергоремонт“, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки и постъпило във връзка с нея искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. С Определение № 245 от 21.02.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) жалбата се оставя без разглеждане, прекратява се образуваното производство и искането за спиране на процедурата е оставено без разглеждане. Определението на КЗК не е обжалвано и съответно същото е влязло в сила.

Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят спира процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. Към днешна дата, с влязлото в сила определение, са налице всички законови предпоставки процедурата да бъде възобновена.

В тази връзка, възложителят изпрати днес за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз и в Регистъра на обществените поръчки решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП определи нов срок за подаване на оферти – 06.03.2019г., 17.00 ч. и нова дата за публичното заседание за отваряне на оферти – 07.03.2019 г., 13:00 часа.

Очаква се решението да бъде публикувано в законовите срокове, веднага след което ще бъде достъпно на Профила на купувача, към досието на процедурата.

Въпреки това строителството на мащабния газов проект може отново да се забави, тъй като в хода на процедурата с огромен бюджет неминуемо ще има още жалби. Което пък прави почти невъзможен плана на държавата да въведе тръбопровода в експлоатация през 2020 г. От тази дата „Булгартрансгаз“ трябва да започне да предоставя резервираните в края на 31 януари 2019 г. капацитети от бъдещата тръба.

Прогнозните инвестиционни разходи на проекта възлизат на 2.767 млрд. лв.

„Атоменергоремонт“ АД е свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, който през различни офшорни компании държи собствеността на голяма част от въглищните мини в страната. Ковачки имаше и политически проект – партия „Лидер“, която бе свързвана с купуване на гласове. Собствеността на „Атоменергоремонт“ в Търговския регистър е заличена. Дружеството от години изпълнява обществени поръчки на АЕЦ „Козлодуй“, но не е участвало в газови проекти и не отговаря на изискванията на обществената поръчка за опит в тази сфера.

 

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments