„БМФ Порт Бургас“ ЕАД излезе с позиция относно безопасността на пристанищните съоръжения

0
78
План на пристанище Ротердам
План на пристанище Ротердам. Снимка: "БМФ Порт Бургас" ЕАД

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД излезе със своя позиция относно разкритието на Димитър Найденов във връзка с опасните наливни товари (сярна киселина, втечнени въглеводородни газове и течни газьоли), изградени на Пристанищен терминал „Бургас Изток 2″

Публикуваме становището на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД без редакторска намеса:

„Дружество „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД е концесионер и пристанищен оператор на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“, като части от пристанище за обществен транспорт – Бургас.

Като социално отговорно предприятие, един от основните приоритети на дружеството е осигуряването на безопасна експлоатация на пристанищните съоръжения, грижа за здравето на нашите клиенти, служители и общностите и опазването на околната среда. В тази връзка и по повод публикуваните противоречиви и неверни твърдения за потенциален риск от аварии на територията на пристанището, уверяваме гражданите на град Бургас, че пристанищните съоръжения за обработка на наливни товари (сярна киселина, втечнени въглеводородни газове и течни газьоли) са изградени съгласно най-високите технологични стандарти прилагани в света и отговарят на всички нормативни изисквания за експлоатация на такива съоръжения.

Съоръженията са проектирани от водещи инженерни компании в Европа и са заимствали прилаганите технологии в пристанищата на Ротердам, Антверпен и др., където комплексите за обработка на наливни товари са разположени в непосредствена близост до населените места, поради производствени и технологични причини (приложена ситуация на пристанище Ротердам).

Пристанищните съоръжения за обработка на наливни товари са изградени, съгласно одобреният от национален междуведомствен експертен съвет Генерален план за развитие на пристанището и са преминали всички необходими съгласувателни процедури с компетентните институции.

С цел опазване на околната среда и предотвратяване на аварии и рискове за населението, за пристанищните съоръжения са проведени нормативно определените процедури по Глава 6 от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), завършили с решение, че реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

Не може да приемем твърденията, че съоръженията са изградени в нарушение на ЗООС, без да е премината процедура по ОВОС, тъй като провеждането на тази процедура е задължителна само при изграждането на пристанища за обществен транспорт и пристанищни терминали, а не за пристанищни съоръжения за обработка на товари по смисъла на § 2, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които се намират върху територията на вече изградени пристанищните терминали.

В конкретния случай Пристанищен терминал „Бургас Изток 2 (А) е изграден и въведен в експлоатация на 13 юни 2005 г., като за целта е проведена съответната процедура по ОВОС, приключила с Решение на Министерството на околната среда и водите от 2001 г. От въвеждането в експлоатация на пристанищните съоръжения са извършени редица проверки и инспекции от постоянно действащи междуведомствени комисии, като към момента не са констатирани случаи на отклонения от изискванията за безопасност и/или потенциални рискове за околната среда.

Водени от принципа за прозрачност на своите действия, дружество „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД отново поканва заинтересованите граждани да присъстват на Деня на отворените врати – 19 Февруари 2022 ( поради огромния интерес местата са почти запълнени) и да се уверят в безопасността на пристанищните съоръжения.“

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments