„БДЖ-Товарни превози“ е сключвала незаконни договори за милиони лева

0
152
БДЖ, влак. Снимка: wikimedia commons
Снимка: wikimedia commons

„БДЖ-Товарни превози“ е сключвало множество договори с фирми, без да спазва задължителните по Закона за обществени поръчки (ЗОП) правила, се казва в одит на дейността на компанията за 2015 г. и 2016 г., публикуван от Сметната палата.

„През одитирания период са извършени разходи за доставки и услуги, без да бъде
приложен редът за възлагане на обществени поръчки на ЗОП, въпреки наличието на основания за това, свързани с: доставка на гориво; ремонт, поддръжка и резервни части на МПС; доставка на електрическа енергия; застрахователни услуги, финансови услуги; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за следене и отчитане на горивото в резервоарите; доставка на оригинални консумативи за офис-техника; доставка на вода; осигуряване на денонощна и нощна физическа охрана; доставка на товарни вагони чрез наемане за временно ползване.

Въведените процедури за контрол в областта на изследване в дружеството не са
прилагани непрекъснато и последователно през одитирания период, поради което са
допуснати горепосочените несъответствия“, заключава докладът.

Търгът за доставката на 435 000 литра газьол за отопление за нуждите на БДЖ-ТП за 3-годишен период не е могло да бъде проверен от одиторите, защото е липсвала част от документацията.

При една от проверените обществени поръчки е имало дискриминиращо условие към кандидатите, а в друга е посочено изискване за конкретна техническа спецификация, без да е дадена възможност кандидатът да представи еквивалентна подобна спецификация, както изисква законът.

В друг случай комисията, която разглежда офертите, е допуснала до следващ етап участници, чийто документи не са отговаряли на условията на търга.

Инспектирани са две процедури на договаряне без обявление, като в единия случай изборът на процедурата е незаконен. Причината е, че финансовият ресурс, който БДЖ си е определил за покупката, не е бил достатъчен при първоначално подадените оферти, а това не може да бъде причина за стартиране на процедура на договаряне без обявление.

При две от обществените поръчки не са сключени договори с избраните изпълнители в срока по закон.

При един договор не е спазен срокът за въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване. В друг случай пък не е спазен срокът за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа, предмет на договора.

Изплатените средства на приключилите през одитирания период договори обаче съответстват на договорената стойност, отчита Сметната палата.

През 2015 г. са похарчени 140 632 лв. за зареждане на гориво (бензин, дизел, газ и газьол) за МПС за нуждите на дружеството, без за това да е правен търг, както изисква законът. Същото важи и за доставката на горива за МПС през 2016 г. на стойност 126 704 лв. без ДДС.

Палатата засича и традиционния проблем на много ведомства – липсата на проведен търг за доставка на електроенергия. През 2015 г. и 2016 г. не е проведена поръчка и за доставката на питейна вода , което също е нарушение.

Нередности има и при сключването на застрахователни договори. Компанията е трябвало да организира и търг за доставката на финансови услуги на стойност 73 777 лв. през 2015 г.

Не е проведена процедура за избор на денонощната физическа охрана на обектите на БДЖ-ТП. За тази услуга през 2015 г. на „Бюро за охрана и сигурност – ИТ“ са платени 2.5 млн. лв., а през 2016 г. – 768 хил. лв.

Не е възложена обществена поръчка и за наем на товарни вагони, въпреки че за целта през 2015 г. са похарчени към 180 000 лв., а през 2016 г. – 125 000 лв.

Без конкурс е сключен и договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за следене и отчитане на горивото в резервоарите.

Към 1 януари 2015 г. БДЖ – ТП е имала парични задължения по сключени договори в размер на 58.6 млн. лв. към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и 19.6 млн. лв. към БДЖ-Пътнически превози.

БДЖ-Товарни превози има проблеми и с управлението на имотите си, се казва в доклада. Част от тях нямат документи за собственост, а други се водят публична държавна собственост, което е в противоречие на закона.

Дружеството е отдавало под наем ведомствени жилища на хора, които не са негови служители. В други случаи имоти са давани под наем на цени, за които не е направена оценка от независим оценител.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments