АМВР разкрива пет нови магистърски програми в партньорство с ВСУ, УАСГ и МИ-МВР

0
256
Полиция
Полиция. Снимка: МВР

През следващата учебна година Академията на МВР ще разкрие пет нови магистърски програми: „Противодействие на киберпрестъпността“, „Защита правата на човека“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и „Безопасност на пътното движение“.

Създаването на учебните програми е част от проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Медицинския институт на МВР.

Магистърските програми са съобразени с тенденциите и изискванията на пазара на труда и ще подготвят специалисти в сфери, които са актуални за обществото. Част от целите са и внедряване на облачни технологии и дигитализация на образователния процес, които да осигурят споделено ползване на ресурси и повишаване качеството на обучение в новосъздадените съвместни магистърски програми.

Предвидени са дейности за професионалното развитие и обучение на преподавателите и студентите, както и мобилност във висши училища от Република Чехия и Република Полша, партньори на АМВР.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. 

Бенефициент на проекта е Академията на МВР, стойността му е 1 918 184.40 лева, а срокът за изпълнение е 31 декември 2023 г.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments