АКФ иска от МРРБ да се произнесе дали обектите на плаж „Смокиня“ нарушават законовите норми

0
44
Плаж
Снимка: Martin Chichov, Facebook

Антокорупционният фонд /АКФ/ отправи сигнал до регионалния министър за нерегламентираното строителство на плаж „Смокиня“. В документа е поискано министърът да се произнесе дали новостроящите се обекти на плажа представляват „преместваем обект“ или „строеж“ и дали нарушават законовите норми. По закон ресорният министър извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координира дейността на органите по контрол на строителството.

„Смятаме, че обектът, който се изгражда на територията на морски плаж „Смокиня“, не отговаря на законовите дефиниции за преместваем обект. Искаме министърът на регионалното развитие да се запознае с фактите по случая и да излезе с ясна инструкция за стриктно прилагане на закона“, коментира Лора Георгиева от правната програма на АКФ.

Публикации за строителните дейности, извършвани от концесионера на плаж „Смокиня“, се появяват през май тази година. Първи за случая сигнализира инж. Йоан Каратерзиян от Камарата на геодезистите в България, който твърди, че дейностите по монтиране и сглобяване на обекта са строителни и за тях е нужно издаване на разрешение за строеж. От своя страна, представителят на концесионера на ивицата Иван Алексиев защитава твърдението, че не става дума за строеж, а за „монтаж на преместваем обект“, за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

В сигнала си до министъра експертите на АКФ обръщат внимание на това, че при поставянето и сглобяването на сградата на плаж „Смокиня“ са използвани стоманобетонни единични фундаменти за закрепяне на обекта към земята. Тези фундаменти правят невъзможно преместването му в пространството, поради което обектът губи характеристиките си на преместваем обект.

От АКФ настояват и че при разглеждане на случая трябва да се отчита и вида на територията, на която се поставя „преместваемия обект“ – в случая морски плаж. Законът за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ си поставя за основна цел опазване на естествения ландшафт на Черноморското крайбрежие /чл. 2, т. 6 от ЗУЧК/, както и съдържа императивна забрана за извършване на строителни дейности на територията на морския плаж /чл. 10/. Поради това е недопустимо закрепването на преместваеми обекти върху морския плаж чрез сглобяеми стоманобетонни фундаменти.

Експертите на АКФ смятат и че обектът, който се сглобява на територията на морски плаж „Смокиня“, не отговаря на нито един от изрично изброените видове преместваеми обекти в Наредбата на община Созопол за преместваемите обекти , поради което изграждането му е недопустимо, дори и като „преместваем обект“.

„Има сериозни съмнения, че при монтирането на обектите на плаж „Смокиня“ са нарушени разпоредбите на няколко закона и подзаконови актове. Настояваме министърът на регионалното развитие и благоустройството да осъществи функциите си по методическо ръководство и контрол, като даде ясно тълкуване за недопустимостта на изграждането на подобни обекти на морските плажове. Строително-монтажните дейности на плаж „Смокиня“ следва да бъдат преустановени, а обектите – отстранени от терена на плажа“, заявяват от АКФ.

„Считаме, че адекватното решаване на настоящия случай е от изключително значение за опазване на морските плажове, за развитие на туризма, както и за утвърждаване на принципа за законност и опазване на публичния интерес в дългосрочен план“, заяви директорът на АКФ Бойко Станкушев.

Освен до министъра на регионалното развитие и благоустройството, АКФ са подали сигнали и до кмета на Община Созопол и министъра на туризма, в качеството им на контролни органи в случай на извършени нарушения на територията на морския плаж.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments