Зам.-министър Ангелов: МИР насърчава връзката наука-бизнес с две процедури за 86 млн. лв.

0
12
Форумът
Форумът. Снимка: МИР

Възможностите за насърчаване на връзката наука-бизнес през 2024 г. по линия на Министерството на иновациите и растежа представи заместник-министърът проф. Георги Ангелов.

Той даде пример с двете предстоящи процедури с общ бюджет от 86 млн. лв. по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация /ПНИИДИТ/, която Министерството на иновациите и растежа администрира. Нейната цел е да насърчава сътрудничеството между академичния и бизнес сектори, да развива иновационния потенциал на малките и средни предприятия и да осигурява подкрепа за авангардни научни и иновационни програми и проекти.

Зам.-министърът на иновациите и растежа участва във форума „Наука и бизнес“, който се организира за четвърта поредна година от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Българската академия на науките /БАН/. Целта е българските предприемачи да се срещнат с постиженията на научните среди.

„Предстои Министерството на иновациите и растежа да обяви процедура „Малки иновативни грантове за малки и средни предприятия“. Бюджетът й е 25 млн. лева и ще създаде предпоставки за широко използване на изградените модерни научни комплекси за решаване на реални проблеми на бизнеса“, заяви зам.-министърът.

Той подчерта, че основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа на микро-, малки и средни предприятия за по-широко използване на капацитета на научните организации, центровете за върхови постижения и центровете за компетентност чрез предоставяне на финансиране за достъп до широк набор от наукоемки услуги, лабораторни изпитвания, анализи и експертиза.

Създадените 16 центъра за върхови постижения и центрове за компетентност в предишния програмен период могат да бъдат въвлечени по-широко в научните изследвания и разработки съвместно между компании и изследователски институции. За тях е предвидено финансиране за устойчивост в настоящия програмен период и сътрудничеството им с компаниите би допринесло за постигане на пълноценни резултати и добавяне на стойност.

Другата процедура, която МИР ще обяви, е „Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация“ с бюджет от 60.7 млн. лв. Тя ще повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия чрез превръщането на „зелените“ предизвикателства във възможности, които създават нови пътища за иновации, икономически растеж и качеството на живот и водят до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и климата.

„Мярката има за цел и да допринесе създаване на условия за устойчиви решения чрез предоставяне на зелени цифрови услуги, създаване на пазарно предимство чрез въвеждането или разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации“, каза още проф. Ангелов.

Той коментира и създаването на Фонд за технологичен трансфер, за който предстои процедура за избор на финансов мениджър. Тя ще се води от Фонд на фондовете към МИР, който отговаря за създаването на фонда.

Проф. Ангелов заяви, че по линия на иновациите в сектор отбрана има още няколко финансови инструмента. Това са Ускорителят в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик /DIANA/ и Фондът за иновации на НАТО. По думите му, по DIANA могат да участват както нововъзникващи компании, така и развиващи се компании, съсредоточени върху тези нововъзникващи и дисруптивни технологии. Фондът на НАТО за иновации ще осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи и компании, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната, като по него може да се кандидатства с проекти по всяко време от годината.

Съвети за сезонна работа: Как да избегнете най-често срещаните капани

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments