Съвети за сезонна работа: Как да избегнете най-често срещаните капани

Главната инспекция по труда /ИА ГИТ/ напомня на търсещите работа да са внимателни за своите трудови и осигурителни права през летния сезон. Трудът трябва да бъде деклариран, а наетите трябва да получат три документа: екземпляр от трудовия договор, копие от уведомлението за регистрация в НАП и длъжностна характеристика. С персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП всеки … Продължете с четенето на Съвети за сезонна работа: Как да избегнете най-често срещаните капани