В регионалната комисия минаха промени за спиране на корупционния инженеринг

0
6
Народно събрание
Народно събрание. Снимка: НС

Парламентарната регионална комисия прие на първо четене законопроекта на „Демократична България“ /ДБ/ за промени на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, целящи да се сложи край на порочните корупционни практики с инженеринга в строителството.

Основният проблем при българската форма на инженеринг е създаването на финансова зависимост на проектанта и строителния надзор от строителя, който е спечелил обществената поръчка, се казва в мотивите на законопроекта. Така строителният процес протича в условия на остър конфликт на интереси, който се толерира от държавните институции и общините, поради големите възможности за реализация на корупционни схеми.

Законодателната инициатива цели да се прецизират случаите, при които строителният инвестиционен процес може да се изпълнява чрез инженеринг, като се гарантира независимостта между проектант, надзор, строител и технически контрол по част „Конструкции“.

„По герберския тертип вместо тръжни процедури се използваше инженеринг, като по този начин ремонтът на една и съща улица може да излезе 2 млн. лева с тръжна процедура с най-ниска цена и 20 млн. лева, когато се прави на инженеринг. Разликата в сумата за ремонта потъваше в джобовете на знаете кои. Малка, но правилна стъпка към една променена България“, коментира депутатът Ивайло Мирчев, който е един от вносителите на законопроекта.

Според промените в ЗОП на “Демократична България”, строителство на инженеринг се допуска само в следните три случая:

  • при изграждане на национални обекти, за които в България не са налични познания и опит за тяхното проектиране и/или технология за тяхното изпълнение;
  • при изграждане на общински обекти от III, IV, V и VI категории, финансирани по европейски програми или от общинските бюджети, със срок на изпълнение до една година и строителна стойност до 120 хиляди лева без ДДС и при изграждане или възстановяване на обекти във връзка с отстраняване на последици от природни бедствия, аварии или други форсмажорни обстоятелства.
  • За строежи, които не се изпълняват чрез инженеринг, задължително се провеждат отделни конкурси и/или търгове за проектиране, за надзор и за строителство, а контролният инженер по част „Конструкции“ се избира от възложителя, предвиждат промените в закона.

„Използваната у нас форма на инженеринг в строителството се отличава с осъвместяване на проектирането и изпълнението на строежите под егидата на строителните фирми, спечелили обществените поръчки. Тази форма на осъвместяване на различни по отговорност дейности под шапката на строителя не е в защита на обществения интерес. Тя е неправилна и корупционна, като създаденият продукт (строежите) е със съмнително качество, спорна сигурност и несъразмерно високи цени“, се казва в мотивите на депутатите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments