В коя област престъпленията са най-много и къде разкриваемостта им е най-висока?

0
17
Престъпност и разкриваемост
Престъпност и разкриваемост. Източник: ИПИ

През последното десетилетие се забелязва стабилен спад на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната, разказват в свое проучване от Института по пазарна икономика /ИПИ/. Докато през 2010 г. техният брой е 17 на хиляда души от населението, през 2020 г. той спада до под 10. Разкриваемостта на престъпленията пък ясно се увеличава през последните няколко години и през 2020 г. надхвърля 52%.

Статистиката показва големи различия между отделните области. Най-много са престъпленията съпоставено към населението в областите от Северозапада (Монтана, Враца и Видин), следвани от големите крайморски области (Варна и Бургас) и столицата – всички с по над 11 престъпления на хиляда души от населението. Трябва да се отбележи, обаче, че именно Бургас е областта с най-голямо, почти двойно, намаление на регистрирани престъпления през последните пет години, следвана от столицата.

Най-малко са регистрираните престъпления в планинските Кърджали и Смолян – по 5 на хиляда души от населението, и те поддържат първенството си през последните поне две десетилетия.

Делът на разкритите престъпления също е много различен между отделните области. През последните пет години най-много се увеличава разкриваемостта в област Габрово (с над 25 пр. п.) и през 2020 г. областта става първенец със 76% разкрити престъпления. Най-ниска е разкриваемостта в столицата и област Варна, където традиционно само около 1/3 от престъпленията биват разкрити.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане приключват цикъла и още веднъж показват като цяло сравнително ниската степен на престъпност в Родопите и високата – в Северозапада.

Данните за 2020 г., налични и по общини, подреждат общините Антон и Копривщица на челните места с нито едно престъпление, завършило с осъждане. В другата крайност са общините Свиленград и Драгоман с по над 20 престъпления с осъден на хиляда души от населението.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments