Установена е причината за замърсяването на река Тополница

0
516
Замърсиха река Тополница с хвост

Във връзка със замърсяването на река Тополница, от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ публикуваха съобщение на уебсайта им.

Причината е, че е имало авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски-2“ следствие, на което е имало изтичане на дренажни води в река Тополница.

Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ са извършили проверка по сигнал за оцветяване на река Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище.

При пристигането на екoинспекторите аварията вече е била отстранена. Екипите са взели водни проби от 4 пункта – село Поибрене, моста при село Петрич, река Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар.

Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, хром – общ, арсен, алуминий и цианиди свободни.

Предстои резултатите да бъдат оповестени.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments