Университети от 11 държави търсят преподаватели по български език и литература

0
20
Учител
Снимка: Pixabay

В 12 чуждестранни университета от 11 държави е обявена процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за следващата академична година. Свободните позиции са в две висши училища в Словакия и в по едно във Франция, Китай, Гърция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Армения и Хърватия, съобщиха от Министерството на образованието и науката. 

Преподавателите ще се изпращат там дългосрочно от висшето училище или институт на Българската академия на науките, където заемат академични длъжности. По време на своята дългосрочна мисия те получават дневни командировъчни за съответната страна, както и основна и допълнителна заплата за образователна и научна степен, трудов стаж и професионален опит, заедно със съответните осигурителни вноски. Ако страната на приемане не им осигурява жилище, те имат право и на допълнителни средства за наем на квартира. Покриват се и разходите им за пътуване в началото и края на всяка академична година, както и разходите на техните семейства, които пребивават с тях по време на мисията.

Обявлението за дванадесетте свободни позиции и формулярът за кандидатстване са публикувани на уебсайта на Министерството на образованието и науката. В тях са посочени специфичните изисквания на чуждестранните висши училища, на които кандидатите трябва да отговарят.

В момента българският език и литература се преподават в общо 31 висши училища зад граница. Основната цел на лекторатите е да осигурят максимална публичност на преподаването на български език и литература не само сред академичните среди, но и сред широката общественост.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments