Цената на природния газ за ноември ще бъде с близо 45% по-ниска спрямо октомври

0
23
Заседание на КЕВР
Заседание. Снимка: КЕВР

По време на днешното си открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад по повод внесеното на 11 октомври заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за ноември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на уебсайта на регулатора. В заседанието се включиха изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева и представители на ръководството на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 ноември да бъде в размер на 166,13 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец  утвърдената от регулатора цена е 233,36 лв./MWh, което би било намаление с близо 29%.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. След извършен анализ на внесеното заявление на „Булгаргаз“, в доклада на Комисията е установено, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на няколко източника.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по новия интерконектор „България-Гърция“, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около 1/3 от потреблението на страната и имат важно значение за намаляване цената на синьото гориво.

Необходимото количество за ноември е осигурено и със сключени 2 договора за доставка на втечнен природен газ /ВПГ/ с търговци на природен газ от региона. Договорите са сключени след организирани тръжни процедури. В резултат на това изцяло са осигурени необходимите количества за ноември. В заявлението си дружеството е посочило, че договорените количества природен газ, надвишаващи заявките на клиентите за ноември, ще бъдат използвани за нагнетяване в ПГХ „Чирен“ и за продажба на свободния пазар.

„Цената на газа за месец ноември ще бъде значително по-ниска от посочената в първоначалното заявление и се очаква да бъде под 130 лв/MWh.“, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. Така цената ще е с около 45% по-ниска в сравнение с октомври, а намалението спрямо септември е 64%.

Предвижданото понижение е в резултат на изгодните доставки по газопровода IGB, по който получаваме пълните количества азерски газ на договорената цена. Важна роля за по-ниската цена има и чувствителното намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и постигнатите изключително добри отстъпки на търговете за доставка на втечнен природен газ. Спрямо актуалните газови индекси тези отстъпки варират между 38 и 50%, поясни Деница Златева. Тя допълни, че „Булгаргаз“ продължава да нагнетява свободни количества газ в хранилището в Чирен и е постигнат обем от 300 млн. куб. метра. До края на октомври всички свободни дневни количества ще продължат да бъдат нагнетявати в газохранилището.

„Няма съмнение, че международният тренд за понижаване на цените на природния газ е в интерес на всички български потребители – битови и стопански. Ако на 1 ноември КЕВР утвърди цена от около 130 лв/MWh, това ще бъде най-ниската цена от месец март досега.“, заяви на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Според него другият съществен елемент за по-ниската цена за ноември е, че търговете на „Булгаргаз“ са проведени при прозрачна процедура, което дава много добри резултати, предвид големия брой участници в тях.

„Направените изчисления показаха, че ако към 11 октомври т.г., когато беше внесена прогнозна цена от 166 лв./MWh, тази цена беше формирана на база на договорите за доставка от Азербайджан и от „Газпром“, нейната стойност би била 190.34 лв./MWh Ако доставките бяха азерски газ плюс отказаните от служебното правителство договорени от предшестващия кабинет танкери с втечнен газ от американската компания „Шанийр“, цената през ноември би била 179 лв./МВтч. И в двата случая цената е по-висока от сега постигнатата, и в двата случая това щеше да ощети българските потребители.“, заяви доц. Иванов.

Председателят на регулаторът информира също, че към момента газохранилището в Чирен е запълнено на 88% и при максималния възможен темп на нагнетяване от 0.5% дневно, до 1 ноември неговият обем ще достигне 90%, което е над европейските изисквания за 80% запълняемост.

Заради очакваното поевтиняване на природния газ няма да се наложи регулаторът да повиши цените на парното и топлата вода от 1 януари догодина.

„Очакваната цена под 130 лева на мегаватчас се доближава плътно до определената от КЕВР прогнозна годишна цена на природния газ. При това положение отпада необходимостта от повишаване на цената на топлинната енергия.“, заяви председателят на Комисията.

Според него това ще облекчи финансовото натоварване на топлофикациите, в чиито цени за топлинна енергия е призната цена на газа от 120 лв./МВтч. По думите му поевтиняването на природния газ се отразява и на борсите на електроенергия.

„Актуалните цени на БНЕБ са около 300 лв./МВтч, което означава, че е доближен определения таван от 250 лв./МВтч, над който бизнесът получава компенсации за високите сметки за ток. По този начин се намалява и размерът на компенсациите.“, заяви доц. Иванов.

Категоричното становище на Комисията е битовите потребители да останат на регулирания пазар до края на 2025 г.

„България е декларирала пред Европейската Комисия, че тези потребители нормативно ще напуснат регулирания пазар до 31 декември 2025 г. Считам за неудачни всякакви опити това да се случи предварително, особено при сегашната ситуация на сериозно повишение на цената на електроенергията. Това е становището на КЕВР, което ще бъде отстоявано.“, подчерта доц. Иванов.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1 ноември „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за ноември, отчитащи котировките на газа на международните пазари, актуалния валутен курс за месеца, както и условията по договорите за доставка с търговци на природен газ.

Днес регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за ноември , по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments