Стойността на крайната продукция в селското стопанство нараства през 2021 година

0
16
Пшеница
Пшеница. Снимка: Pixabay

Стойността на крайната продукция в селското стопанство нараства през 2021 година с 37% спрямо 2020-а. Това показват официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/. Общата стойност на крайната продукция е 10 776.2 милиона лева

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се увеличава с 54% на годишна база до 8 065.0 млн. лв., а стойността на продукцията от животновъдството възлиза на 1 962.6 млн. лв., като остава на нивото от предходната година.

Увеличението на стойността на крайната продукция е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на цените с 16.1% спрямо 2020 г.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 966.1 млн. лв. (49.2% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 996.5 млн. лв. (50.8% от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2020 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2.2% в резултат на намалението на цените с 5.0%, което не може да бъде компенсирано от нарастването на обемите – с 2.9%.

Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 2.3%, което е в резултат на ръст на цените – с 5.8%, докато обемите спадат с 3.3%.

В сравнение с 2020 г. стойността на селскостопанските услуги се повишава с 18.3%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански (неотделими) дейности намалява с 0.9%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments