След статия на Искра.бг: Проверка на сечта в Старозагорско

0
673
Сеч в Средна гора
Снимка: Daniela Che, Истината за Стара Загора, Facebook

След статия на Искра.бг за сеч на млади дървета в Средна гора служители на Регионалната дирекция по горите в Стара Загора в присъствието на представител на ТП Държавно горско стопанство са извършили проверка на обектите за добив на дървесина в землището на село Ново село. Това се посочва в позиция, изпратена до нашата редакция.

Установено е било, че към момента на проверката в землището на Ново село има два действащи обекта за добив на дървесина в държавна горска територия. Издадени са позволителни за сеч, като срокът за провеждане на сечта и извоза на добитата дървесина от сечищата и за двата обекта е до 31.12.2020 г. Провежданите сечи в тези насаждения са предвидени в горскостопанския план на ТП ДГС Ст. Загора.

В едното насаждение сечта е приключила, а в другото дейностите продължават, съгласно срока на позволителното за сеч, до изпълнение на планираните мероприятия. При проверката на терен не са установени нарушения на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба.

Съгласно Горскостопанския план от 2016 г. на ТП ДГС Ст. Загора в първия обект е проведена отгледна сеч – „пробирка“. След провеждане на сечта насаждението е в добро състояние. Отстранени са болни, повредени и по-слабо растящи дървета, с което са създадени благоприятни условия за подобряване състоянието на насаждението.

Във втория обект сечта е възобновителна – „постепенно-котловинна“. Целта на този вид сеч е да се осигури възобновяване на насаждението и създаване на ново поколение гора. При извършената теренна проверка се констатира, че лесовъдските мероприятия се провеждат правилно, с което се създават условия за доброто протичане на процесите в насаждението за превръщане на съществуващата издънкова гора в здрава и жизнена семенна гора, твърдят от Регионалната дирекция по горите в Стара Загора. Планирана е и техническа сеч за изграждане и ремонт на извозни пътища.

Съгласно Закона за горите стопанисването и опазването на горските територии е задължение на техните собственици, а контролът по прилагането на Закона и подзаконовата нормативна уредба се изпълнява от Изпълнителната агенция по горите и нейните териториални поделения. Добивът на дървесина е част от стопанисването на горите.

В конкретния случай опазването и добивът на дървесина се осъществява от ТП ДГС Стара Загора, а контролът върху тези дейности – от РДГ Стара Загора.

РДГ Стара Загора осъществява непрекъснат контрол в горските територии на област Стара Загора по прилагане на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба. От 2017 год. до сега служителите на РДГ, петте държавни горски стопанства и държавното ловно стопанство са извършили 80923 бр. проверки. От РДГ Стара Загора са издадени 2230 наказателни постановления. Въз основа на изпратени от РДГ сигнали за периода са постановени 49 присъди.

От Регионалната дирекция по горите в Стара Загора обявиха още, че благодарят на гражданите, с помощта на които са успели да предотвратят посегателства върху горите.

„За по-бързо и ефективно осъществяване на дейностите по опазване на горските територии в област Ст. Загора отново призоваваме гражданите при констатиране на нарушения незабавно да уведомяват контролните органи, като подадат сигнали на телефон 112 или на дежурния телефонен номер на РДГ Ст. Загора – 0877952112“, посочват още от структурата.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments