Ще бъдат реализирани 2 ключови проекта за енергийна ефективност във Видин

0
64
Проект
Проект. Снимка: Община Видин

Одобрени са и двата проекта на Община Видин за изпълнение на инвестиция, които са били подадени по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Тя е по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Целта на предложенията е енергийно обновяване на сградния фонд, ползван за развитие на спорта във Видин, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки.

Първият проект – „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на „Гребна база“, гр. Видин“ е на обща стойност 1 409 514,16 лв., от които 1 371 737, 65 лв. безвъзмездни средства и 37 776,51 лв. – собствено участие на Община Видин. По него ще се внедрят следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени, на покрив и на под; смяна на дограма; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и отопление. След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „Е“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия от скалата на енергопотреблението.

Вторият проект е „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни сгради в стадион „Георги Бенковски“, гр. Видин“, на обща стойност 1 785 761,51 лв., (100% безвъзмездни средства). Той предвижда следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени и на покрив; смяна на дограма; въвеждане на система за битова гореща вода; изграждане на нова отоплителна система за отопление и битова гореща вода; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и смяна на осветителни тела.

След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „G“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване на разходите на енергия и ресурси, в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Приносът от реализирането на проектите ще бъде значителен – ще се подобрят условията за провеждането на спортни състезания, както и на спортно-тренировъчната дейност на спортните клубове в града.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments