Сътрудничество между Румъния и България подкрепя проекти в областта на образованието с 15 млн. евро

0
30
Пари
Пари. Снимка: Pixabay

Програмата Интеррег VI-A „Румъния–България“ 2021-2027 обяви третата покана за набиране на проектни предложения в областта на образованието. Общият бюджет на програмата е 15 млн. евро, предназначени за проекти, които подобряват равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура.

Проектните предложения могат да бъдат подавани до 13:00 часа на 9 септември 2024 г. Европейското финансиране покрива 80% от допустимите разходи, а останалите 20% трябва да бъдат осигурени чрез собствен принос и национално съфинансиране. За България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ като Национален орган осигурява 18% от националното съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят останалите 2% като собствен принос.

Програмата предлага финансиране за три типа проекти. Малки проекти:

– Бюджет: 150 000 – 300 000 евро
– Продължителност: до 14 месеца
– Финансирани дейности: обучения, стажове, обмен на студенти, взаимно обучение, партньорства между образователни институции и предприятия, малки инвестиции в инфраструктура и образователни съоръжения.

Меки проекти:

– Бюджет: 300 000 – 750 000 евро
– Продължителност: до 18 месеца
– Финансирани дейности: подкрепа за инфраструктура и оборудване в рамките на не повече от 50% от одобреното финансиране.

Инфраструктурни проекти:

– Бюджет: 500 000 – 1 500 000 евро
– Продължителност: до 24 месеца
– Финансирани дейности: инфраструктура, строителство и оборудване на стойност над 50% от общия допустим бюджет на проекта.

Инвестициите в инфраструктура могат да включват изграждане и оборудване на класни стаи, лаборатории, библиотеки, работилници, фитнес зали и открити учебни пространства за всички образователни нива и дейности. Фокусът при оборудването е насочен към цифровизация и подпомагане развитието на практически и/или дигитални умения и дистанционно обучение чрез компютри, оборудване за видеоконференции, обучение и други.

Подробна информация относно условията за участие и процеса по подаване на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде намерена на страницата на програмата.

Програмата Интеррег VI-A „Румъния–България“ 2021-2027 е създадена с цел укрепване на трансграничното сътрудничество и подобряване на качеството на живот в региона чрез инвестиции в образованието и инфраструктурата.

Поредна рокада: Йоан Костадинов е новият директор на ДППИ-Бургас

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments