Само за четири дни: Извършени са близо 4200 проверки по горите

0
102
Дървесина в гора
Дървесина в гора. Снимка: Министерство на земеделието

Близо 4200 проверки са извършили инспекторите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите в периода между 20-и и 23-и май. Общо са били съставени 62 акта и 13 констативни протокола, съобщиха от Министерството на земеделието /МЗ/.

През четирите дни служителите в държавните предприятия са реализирали общо 1958 инспекции по Закона за горите. През контрол са преминали 724 обекти за добив на дървесина, 698 превозни средства, 8 ловци, 2 риболовци и 166 други физически лица. Съставени са били 20 акта и са били задържани 19,40 пространствени кубически метра дърва и 0,3 кг недървесни горски продукти, едно моторно превозно средство, три каруци и два моторни триона.

В същия период горските инспектори от Регионалните дирекции по горите (РДГ) в страната са извършили общо 2190 проверки по спазване на горското и ловното законодателства. Те са проверили 172 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 318 обекта за добив на дървесина, 927 превозни средства, транспортиращи дървесина, 34 риболовци и 739 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 13 констативни протокола и 42 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Задържани са били общо 11,77 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 39,50 пространствени кубически метра дърва за огрев, две моторни превозни средства, 5 каруци, 50 кг цвят от глог и 50 кг цвят от бъз.

Горските служители от Регионална дирекция по горите–София са установили добив на общо 21 броя дървета от бял бор и смърч, за които няма издадени позволителни за сеч. Нарушението е било установено при извършване на рутинна проверка в землището на село Бели Искър, Община Самоков в горска територия, собственост на физически лица.

В непосредствена близост до инспектираното място е било констатирано наличие на едра строителна дървесина от бял бор и смърч, разкроена на секции с общ обем 11,77 плътни кубически метра. За административните нарушения по закона за горите е бил съставен констативен протокол, с който е бил задържана дървесината и транспортирана до базата за съхранение на Държавното горско стопанство-Самоков. Работата по случая продължава.

На главен път Костинброд-Годеч до разклона за село Градец служители на РДГ-София са забелязали лек автомобил, натоварен с дървесина. Потърсено е било съдействие от служители на МВР. Проверяващите установяват, че са се транспортирали 1,50 пространствени кубически метра дърва за огрев от дъб, немаркирани. Съставен е бил констативен протокол.

В хода на извършената проверка в обект за добив на дървесина в землището на Годеч, за който е бил издадено позволително за сеч, служители на РДГ-София са установили наличие на сеч на 15 броя немаркирани дървета, както и по голям брой заложени прозорци на 1 хектар от разрешените за вида сеч. За констатираните нарушения е бил съставен констативен протокол, с който са били спрени дейностите по добив на дървесина от насаждението. Предстои в рамките на три дни да бъде извършено премаркиране в съответствие с нормативните изисквания за провеждането на сечите в горите.

За същия период от време три екипа горските служители са проверили общо 236 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите–Пазарджик. В хода на проверките е било констатирано едно нарушение на горското законодателство. Съставен е бил акт на водач на товарен автомобил, превозващ дървесина за неспиране на определения за контрол и проверка пункт.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments