Ръст на пътуванията на българи в чужбина отчитат от НСИ

0
14
Летище
Летище. Снимка: Pixabay

Ръст на пътуванията на българи в чужбина отчитат от Националния статически институт /НСИ/. През август те са били 744 900, което е увеличение с 18.9% в сравнение със същия период на 2021 година. 

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 194 000, Гърция – 163 600, Германия – 69800, Румъния – 66600, Сърбия – 62500, Република Северна Македония – 29500, Италия – 21500, Австрия – 20800, Обединеното кралство – 16300, Франция – 12600.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия44.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 39.6%, и със служебна цел – 15.7%.

През август посещенията на чужденци в България са 1 897 300, или с 23.4% повече в сравнение с август 2021 годин. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.3% (707 700) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 57.0% и достига 1 081 100, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 27.8% и Германия – 21.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 635 700, или 33.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 267 200, или 42.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през август 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 300 600, Турция – 267 200, Германия – 232 000, Украйна – 138 300, Полша – 89500, Сърбия – 88400, Гърция – 86000, Обединеното кралство – 69000, Франция – 63900, Нидерландия – 62600.

През август 2022 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 49.5%, следвани от посещенията с други цели – 44.3%, и със служебна цел – 6.2%, показват още данните на НСИ. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments