Променят цените на природния газ със стара дата

0
140
Булгаргаз
"Булгаргаз". Снимка: wikimedia commons

Прие се решение, по предложението на „Булгаргаз“, цените на природния газ за октомври, ноември и декември 2019 година да бъдат понижени. Намаленията със стара дата целят да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители да възстановяват на клиентите. Цените са вече утвърдени, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Промените на цените на природния газ за минали периоди са в резултат на променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ от 2 март 2020 г. Съгласно тях общественият доставчик следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г. В тази връзка, съгласно приетите промени в Закона за енергетиката  от 24.04.2020 г., „Булгаргаз“ следва да възстанови средства на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа (включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия).

Утвърдената цена на газа за периода  1 октомври – 31 октомври 2019 е в размер на 35,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Намалението е с 9,84 лв./MWh от предварително договорената или с 21,94%. За ноември цената е 38,62 лв./MWh – намаление с 6,23 лв./MWh или с 13,90%. За месец декември е утвърдена цена от 40,21 лв./MWh – с 4,64 лв./MWh или с 10,35% по-ниска.

През следващата седмица КЕВР ще утвърди и цените на природния газ за януари, февруари и март 2020 г.. След тези решения ще се отчете и влиянието им върху цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments