Потребителите в ЕС скоро ще могат да защитават колективно правата си

0
80
Европейски парламент
Европейски парламент. Снимка: wikimedia commons

Потребителите в Европейския съюз вече ще могат да защитават колективно правата си. Това става възможно с приетите от Европейския парламент промени.  Новите правила въвеждат хармонизиран модел за представителни искове във всички държави-членки, който гарантира, че потребителите са добре защитени от масови вреди. Същевременно моделът предлага подходящи предпазни мерки за избягване на злоупотреби.

Всички държави-членки трябва да въведат поне един ефективен процедурен механизъм, който позволява на квалифицирани органи (напр. потребителски организации или публични органи) да предявяват искове пред съдилища с цел преустановяване (забрана) или обезщетение. Законодателството има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез спиране на незаконните практики и улесняване на достъпа до правосъдие за потребителите.

Европейският модел за колективни действия ще позволи само на квалифицирани органи, като потребителски организации, да представляват групи от потребители и да предявяват съдебни искове вместо адвокатски кантори.

Квалифицираните организации ще трябва да отговарят на едни и същи критерии в целия ЕС, за да могат да предявяват трансгранични съдебни искове. Те ще трябва да докажат, че са достатъчно стабилни и обществено активни, както и че са организации с нестопанска цел. За да могат да предприемат действия в собствените си държави, организациите ще трябва да отговарят на критериите, определени в националните законодателства.

Правилата също така засилват защитата срещу злоупотреби с принципа „губещият плаща“, според който загубилата страна заплаща разходите за съдебното производство на спечелилата страна.

С цел предотвратяване на злоупотреби с представителни искове следва да се избягват наказателните обезщетения. Квалифицираните организации трябва също така да установят процедури за избягване на конфликти на интереси и външно влияние, особено ако са финансирани от трета страна.

Колективните искове могат да бъдат заведени срещу търговци, ако се счита, че са нарушили правото на ЕС в широк кръг области като защитата на данни, пътуванията и туризма, финансовите услуги, енергетиката и телекомуникациите.

Директивата също така обхваща нарушения, които са били преустановени преди предявяването на представителния иск или след приключването на производството по него. Тази възможност се предоставя, тъй като все още може да е необходима забрана или предотвратяване на повторното извършване на нарушението.

Докладчикът Жофроа Дидие (ЕНП, Франция) заяви:

“С тази нова директива установихме баланс между по-голяма защита на потребителите и предоставяне на правната сигурност, от която се нуждаят предприятията. В момент, когато Европа е подложена на сериозно изпитание, ЕС показа, че може да постигне резултати и да се адаптира към новите реалности, да защити по-добре своите граждани и да им предложи нови конкретни права в отговор на глобализацията и нейните предизвикателства.“

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. След това държавите-членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националните си законодателства, и с още 6 месеца, за да я приложат. Новите правила ще започнат да важат, чак след като европейската директива вече е приложима. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments